แพคเก็จ

Package เริ่มต้นที่ 8 ท่านขึ้นไป
Package A:  1 Day Trip (450 บาท/ท่าน)
   - ล่องเรือยางต้นแม่น้ำเพชร
   - นั่งเรือชมเขื่อนแก่งกระจาน ชมวัดบนเกาะโสม
   - กิจกรรมหน้ารีสอร์ท เล่นน้ำ, โหนห่วง, สะพานแขวน, สไลเดอร์เด็ก
   - รับประทานอาหารกลางวัน
   - บริการน้ำแข็งฟรีตลอดงาน
   
Package B:  2 วัน 1 คืน อาหาร 2 มื้อ (890 บาท/ท่าน)
   - ล่องเรือยางต้นแม่น้ำเพชร
   - กิจกรรมหน้ารีสอร์ท เล่นน้ำ, โหนห่วง, สะพานแขวน, สไลเดอร์เด็ก
   - รับประทานอาหารเย็น
   - รับประทานอาหารเช้า
   - บริการน้ำแข็งฟรีตลอดงาน
   
Package C:  2 วัน 1 คืน อาหาร 3 มื้อ (1,200 บาท/ท่าน)
   - ล่องเรือยางต้นแม่น้ำเพชร
   - กิจกรรมหน้ารีสอร์ท เล่นน้ำ, โหนห่วง, สะพานแขวน, สไลเดอร์เด็ก
   - อาหาร 3 มื้อ (เย็น-เช้า-กลางวัน หรือ กลางวัน-เย็น-เช้า) 
   - นั่งเรือชมเขื่อนแก่งกระจาน ชมวัดบนเกาะโสม
   - บริการน้ำแข็งฟรีตลอดงาน
   
Package D:  3 วัน 2 คืน อาหาร 5 มื้อ (1,990 บาท/ท่าน)
   - รับประทานอาหารกลางวัน
   - ล่องเรือยางต้นแม่น้ำเพชร
   - กิจกรรมหน้ารีสอร์ท เล่นน้ำ, โหนห่วง, สะพานแขวน, สไลเดอร์เด็ก
   - รับประทานอาหารเย็น
   - รับประทานอาหารเช้า
   - นั่งเรือชมเขื่อนแก่งกระจาน ชมวัดบนเกาะโสม
   - กิจกรรมหน้ารีสอร์ท เล่นน้ำ, โหนห่วง, สะพานแขวน, สไลเดอร์เด็ก
   - รับประทานอาหารเย็น
   - รับประทานอาหารเช้า
   - บริการน้ำแข็งฟรีตลอดงาน
   
Group Package เริ่มต้นที่ 25 ท่านขึ้นไป
Package 25 ท่าน 2 วัน 1 คืน อาหาร 2 มื้อ (950 บาท/ท่าน)
   - ล่องเรือยางต้นแม่น้ำเพชร
   - กิจกรรมหน้ารีสอร์ท เล่นน้ำ, โหนห่วง, สะพานแขวน, สไลเดอร์เด็ก
   - รับประทานอาหารเย็น
   - KARAOKE
   - รับประทานอาหารเช้า
   - บริการน้ำแข็งฟรีตลอดงาน
   
Package 60 ท่าน 2 วัน 1 คืน อาหาร 2 มื้อ (900 บาท/ท่าน)
   - ล่องเรือยางต้นแม่น้ำเพชร
   - กิจกรรมหน้ารีสอร์ท เล่นน้ำ, โหนห่วง, สะพานแขวน, สไลเดอร์เด็ก
   - รับประทานอาหารเย็น
   - KARAOKE
   - รับประทานอาหารเช้า
   - บริการน้ำแข็งฟรีตลอดงาน
   
Package 100 ท่าน 2 วัน 1 คืน อาหาร 2 มื้อ (880 บาท/ท่าน)
   - ล่องเรือยางต้นแม่น้ำเพชร
   - กิจกรรมหน้ารีสอร์ท เล่นน้ำ, โหนห่วง, สะพานแขวน, สไลเดอร์เด็ก
   - รับประทานอาหารเย็น
   - KARAOKE
   - รับประทานอาหารเช้า
   - บริการน้ำแข็งฟรีตลอดงาน
   
Program 2 วัน 1 คืน
Day 1
13:00  เดินทางถึงรีสอร์ท
13:30  ล่องเรือยางต้นแม่น้ำเพชร ระยะทาง 9 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 30 นาที
15:00  กิจกรรมหน้ารีสอร์ท เล่นน้ำ, โหนห่วง, สะพานแขวน, สไลเดอร์เด็ก
18:00  รับประทานอาหารเย็น พร้อม KARAOKE
23:00  พักผ่อนตามอัธยาศัย
Day 2
7:00  รับประทานอาหารเช้า
9:00  กิจกรรมหน้ารีสอร์ท เล่นน้ำ, โหนห่วง, สะพานแขวน, สไลเดอร์เด็ก
11:30  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
รายการอาหาร สำหรับ 2 วัน 1 คืน อาหาร 2 มื้อ
อาหารเย็น
   - ปลานิล/ปลาแรดทอด
   - ทอดมันปลากราย
   - ต้มยำรวมมิตร
   - ผัดผักกรูดน้ำมันหอย
   - ลาบหมู
   - ผัดเผ็ดหมูป่า
   - ผลไม้รวม
อาหารเช้า
   - ข้าวต้มหมูสับ
   - กาแฟสด
   - ขนมปัง
   - ปลาท่องโก๋
 
รายการอาหาร สำหรับ 3 วัน 2 คืน อาหาร 5 มื้อ 
อาหารเย็น
   - ปลานิล/ปลาแรดทอดกระเทียม
   - ทอดมันปลากราย
   - ต้มยำรวมมิตร
   - ผัดผักกรูดน้ำมันหอย
   - ลาบหมู
   - ผัดเผ็ดหมูป่า
   - ผลไม้รวม
อาหารเช้า
   - ข้าวต้มหมูสับ
   - กาแฟสด
   - ขนมปัง
   - ปลาท่องโก๋
อาหารกลางวัน
   - ปลาแดดเดียวทอด
   - ไก่ชุปแป้งทอด
   - ผัดฉ่าปลากด
   - หมูกระเทียม
   - ไข่เจียวหมูสับ
   - แกงส้มผักกรูด
อาหารเย็น
   - ปลานิล/ปลาแรดทอดราดพริก
   - กุ้งชุปแป้งทอด
   - ต้มยำไก้บ้าน
   - หมูมะนาว
   - ผัดฉ่ารวมมิตร
   - ผัดผักรวมมิตร
   - ผลไม้รวม
อาหารเช้า
   - ข้าวต้มรวมมิตร
   - กาแฟสด
   - ขนมปัง
   - ปลาท่องโก๋
 

 
ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่ที่เลือก.